Naše služby

01
Konzultácie a procesný audit

Rast konfliktov na pracovisku, znížená kvalita výsledkov, chaos a rastúca nespokojnosť zamestnancov v organizácii nesúvisia len s individuálnym zlyhaním lídrov, ale aj s nedostatočnými, alebo nesprávne nastavenými firemnými procesmi a firemnou stratégiou. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v prvej línii, dokážeme v krátkom čase identifikovať vaše úzke miesta a navrhnúť praktické riešenia, ktoré prinesú do vašich procesov poriadok a zvýšia lojálnosť vašich zamestnancov. Poradíme vám ako na zlepšovanie firemnej kultúry, alebo ako efektívne nastaviť dotazníky spokojnosti.

Konzultácie k firemnej
kultúre 
Dotazníky spokojnosti
zamestnancov
Manažérske
vzdelávanie na mieru
Audit manažérskych
procesov
Diagnostika firemnej
kultúry Barrettovou
metódou
 Firemné hodnoty
02
Individuálne programy

Odhaľte skrytý potenciál svojho tímu a budujte zručnosti pomocou našich individuálnych rozvojových leadership programov. Pomôžeme vám nielen zdokonaliť vaše manažérske zručnosti, zlepšiť komunikáciu a schopnosť riešiť problémy, ale aj zlepšiť time manažment a vytvoriť vlastný systém, ako efektívne riadiť ľudí okolo seba a dosahovať firemné ciele v súlade s firemnými hodnotami.

Leadership koučing pre podnikateľov a manažérov

Individuálny program 3-6 koučovacích online alebo fyzických stretnutí pre lídrov a líderky, ktorí potrebujú zlepšiť svoje riadiace zručnosti, zefektívniť time manažment a podporiť tímovú spoluprácu vo firme alebo v organizácii. Súčasťou koučingu sú aj podporné materiály a literatúra.

Chcem nezáväznú konzultáciu
Leadership mentoring 
pre nástupcov v rodinných firmách

Individuálny program 3-6 koučovacích online alebo fyzických stretnutí pre lídrov a líderky, ktorí potrebujú zlepšiť svoje riadiace zručnosti, zefektívniť time manažment a podporiť tímovú spoluprácu vo firme alebo v organizácii. Súčasťou koučingu sú aj podporné materiály a literatúra.

Chcem nezáväznú konzultáciu
03
Skupinové školenia 
a workshopy

Organizujeme školenia, ktoré učia nielen teoretické manažérske vedomosti, ale predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžete okamžite po školení začať využívať v praxi. Pozrite si našu aktuálnu ponuku workshopov, alebo si dajte vypracovať ponuku na mieru pre vašu firmu. Vzdelávame podnikateľov a lídrov, ktorých hlavnou úlohou pre dosiahnutie cieľov je efektívne organizovať tímy a motivovať zamestnancov ku spolupráci.

Firemná kultúra pre manažérov prakticky

Praktický workshop pre manažérsky tím (2 - 12 ľudí) alebo majiteľov firiem, ktorý účastníkom pomôže pochopiť...

Na objednávku Zistiť viac
 • základné elementy firemnej kultúry
 • vzťah firemnej kultúry a firemnej stratégie
 • ako zvýšiť angažovanosť a lojalitu zamestnancov za pomoci firemných hodnôt
 • praktické manažérske nástroje, ktoré firemnú kultúru rozvíjajú, alebo utlmujú
 • vlastný štýl riadenia a čo na ňom (ne)treba zmeniť na to, aby líder dokázal plniť nastavené ciele
Firemné hodnoty - ako ich uplatňovať v praxi

Praktický workshop pre manažérsky tím (2 - 12 ľudí) alebo majiteľov firiem, ktorý účastníkom pomôže pochopiť...

Na objednávku Zistiť viac
 • ako premýšľať o firemných hodnotách v roku 2024+
 • ako si firemné hodnoty nadefinovať, alebo urobiť refresh tých aktuálnych
 • vzťah medzi firemnou kultúrou a firemnými výsledkami
 • praktické manažérske nástroje, ktoré firemnú kultúru rozvíjajú, alebo utlmujú
 • ako hodnoty komunikovať tak, aby im zamestnanci rozumeli
 • Súčasťou tohto workshopu je aj certifikovaný Barrettov test hodnôt a firemnej kultúry.
Ako (ozajsky) riadiť ľudí I.

Skupinový program pre podnikateľov a podnikateľky, ktorí chcú zlepšiť svoje leadership zručnosti a získať pre seba viac času.

Na objednávku Zistiť viac
 • 1 x celodenný osobný workshop v BA regióne
 • 2 x 2-hodinové online workshopy cez Zoom
 • 1 x 1-hodinový individuálny koučing
 • 5 praktických dokumentov pre zlepšenie riadenia firmy
 • 2 hostia a VIP pozvánka pre účastníkov programu
 • spoločná večera a networking
Štyri perspektívy lídra: Umenie efektívneho riadenia

Skupinový program pre manažérov a lídrov, ktorí ovládajú základy manažmentu, ale chcú získať najmodernejšie poznatky z oblasti leadershipu a posunúť svoj štýl riadenia na vyšší level

Na objednávku Zistiť viac
 • integrálny prístup k líderšipu – ako sa neustále rozvíjať a neostať stáť na jednom mieste
 • organizácia práce a dodržiavanie termínov - nestíham ja, nestíha môj tím
 • osobná efektivita a výber tých správnych priorít
 • individuálne a kolektívne hodnoty - ako si lepšie porozumieť (nielen) v práci
 • sebaregulácia a emocionálnej inteligencia – ako budovať dôveru so svojim tímom
 • riadenie tímu a delegovanie ako príležitosť na rozvoj
 • konflikty na pracovisku – ako viesť rozhovor, ktorému by sa všetci najradšej vyhli
 • top manažérske nástroje na vytváranie vysoko výkonných tímov
 • vytváranie zmysluplných KPIs a kontrola tímu bez mikromanažmentu
 • kultúra neustáleho zlepšovania - ako dosiahnuť viac, s rovnakým úsilím