Sme partnerom pri rozvoji
lídrov a firemnej kultúry, pre
firmy akejkoľvek veľkosti

Naše hodnoty

Služby

Referencie

H., manažérka
01
Školenie bolo výborné, veľmi praktické. Páčilo sa mi, že vychádzalo aj z Baťových zásad a prednášajúca bola skvelá. Hlavne „normálna“ a ľudská.
M., CEO
02
„Zdravú firemnú kultúru a jasne nastavené hodnoty vnímam ako základ fungovania a úspechu našej spoločnosti. Ovplyvňujú nielen naše strategické rozhodnutia, ale aj každodenné chovanie vo firme a pred zákazníkom. Pre efektívne stotožnenie a praktické uchopenie firemných hodnôt.
P., tím líderka
03
„Najväčšie prínosy workshopu boli pre mňa uvedomenie si vlastnej dôležitosti v pracovnom procese (t. j. nielen záujmy organizácie a zamestnancov sú dôležité), sonda do vlastného vnútra vo vzťahu k hodnotám, cieľom a plánom do budúcnosti (pracovným aj osobným), poučenie sa."
Späť
Ďalej

Blog

Hodnoty
21. nov 2023
Emocionálna inteligencia: schopnosť lídrov, ktorí dokážu viesť tímy k úspechu

„ Viesť ľudí tým správnym spôsobom v prvom rade znamená rozumieť im, k čomu pomáha lídrom ich emocionálna inteligencia. Prečo je dôležitá a ako ju zlepšiť? ...

Firemná kultúra
21. nov 2023
Richard Barrett: Naše hodnoty sú hnacím motorom všetkých našich ambícií a zámerov

„ Konkurencia môže napodobniť vašu stratégiu, ale nikdy nebude môcť skopírovať vašu firemnú kultúru. Firemná kultúra je tvorená hodnotami lídrov, ktorí stoja n...

Dohodnite
si nezáväznú
konzultáciu

* Povinné polia