Rastúce mzdové náklady na zamestnancov robia vrásky nejednému majiteľovi firmy. Zvlášť, ak jeho firma nemá stabilné predaje a je napríklad ovplyvnená sezónnymi výkyvmi alebo kapacitou výrobných liniek. Tak sa môže stať, že Vám pod ruku príde dobrá obchodná príležitosť, ktorú musíte odmietnuť, lebo na to nemáte dostatok zdrojov (ľudia, financie, technológie) a firemnú expanziu či reorganizáciu existujúcich procesov neustále odkladáte.

Aj to sú situácie, kedy by ste mohli zvážiť, či by sa Vám neoplatilo najať externého projektového manažéra, ktorý Vám Vašu novú príležitosť nielen zmapuje, ale naplánuje i postupy realizácie a prípadne prevedie celým procesom od začiatku do konca.

PM_picture_mini

O projektoch, na ktorých som v minulosti pracovala, sa dočítate aj na stránke Firemné poradenstvo. Moje skúsenosti pochádzajú napríklad z nasledovných projektov:

 • budovanie centra zdieľaných služieb,
 • presun firemných operácií z/do zahraničia,
 • optimalizácia dopravy podniku,
 • optimalizácia produktivity a efektivity v sklade,
 • budovanie centier prekládky pri medzinárodnej doprave,
 • zavádzanie kultúry neustáleho zlepšovania procesov v podniku (a odstraňovanie prestojov),
 • vybudovanie a zavedenie reportingového systému a lepšieho monitorovania krátkodobých a dlhodobých výsledkov firmy, financií, objemov, produktivity a efektivity,
 • automatizácia procesov v podniku a zavádzanie nových systémov,
 • nájdenie nových priestorov pre firmu a organizácia sťahovania,
 • organizácia tendrov a nastavenie dodávateľských vzťahov,
 • vybudovanie procesnej dokumentácie podniku,
 • pomoc pri zavádzaní medzinárodných systémov kvality,
 • zhodnotenie rôznych vnútorných aj externých rizík v podniku a ich eliminácia.

 

Čo môžete odo mňa ako projektového manažéra očakávať?

 1. Termíny, na ktorých sa dohodneme, budú vždy dodržané. Dôslednú koordináciu všetkých strán zainteresovaných v projekte.
 2. Moderáciu a úspešné riešenie prípadných konfliktov, ktoré počas projektu vzniknú.
 3. Anticipáciu rizík predtým, ako sa vymknú spod kontroly.
 4. Prehľad o stave projektu v každom momente, keď to budete potrebovať.
 5. Žiadne komplikované projektové nástroje, ale rozumné a ľahko pochopiteľné materiály a dokumentáciu projektu.
 6. Kontrolu nákladov a garanciu, že peniaze v projekte budú využité s maximálnou návratnosťou. Čestnosť.
 7. Nadšenie pre projekt a víziu dosiahnutia cieľa.
 8. Profesionálnu a empatickú komunikáciu s Vašim tímom, zákazníkmi a partnermi v projekte.
 9. Zdieľanie skúseností z desiatky iných projektov.
 10. Záverečnú manažérsku správu s odporúčaniami na budúce kroky po odovzdaní projektu.

 

To, či som ten správny človek pre Vás a Vašu firmu, môžeme zistiť už pri úvodnej bezplatnej konzultácii. Termín si môžete dohodnúť emailom na neuschlova@upliftconsulting.eu alebo priamo na telefónnom čísle: +421 944 108 701.