Vedenie ľudí je viac ako povolanie. Tak, ako je každý z nás jedinečný, tak aj vedenie ľudí prináša každý deň nové poznania a situácie, ktoré by dnešní lídri a majitelia firiem mali zvládať. To ma naučila moja niekoľkoročná skúsenosť, kde som dostala príležitosť budovať a manažovať tímy a oddelenia so 150-timi ľuďmi. Nezáleží na tom, či vediete ľudí v medzinárodnej firme alebo vo svojom vlastnom podniku. Každá firma stojí a padá na ľuďoch, ktorí v nej pracujú. Leadership školenia Vás naučia základy, ale skutočnou školou lídra je práve bežný pracovný deň. Ponúkam spoluprácu ľuďom, ktorí sa chcú obklopiť tými správnymi zamestnancami  a neustále sa vo vedení a angažovaní ľudí zdokonaľovať.

Čo je mentoring?

Mentoring je pojem, ktorý sa už udomácnil nielen v medzinárodných korporáciách, ale dokonca i v menších spoločnostiach u nás na Slovensku. Veľa ľudí si možno často ani neuvedomuje, že podpora a rady, ktoré dostávajú na pracovisku od svojich starších, či skúsenejších kolegov, sú tiež určitou formou mentoringu. V podstate každý deň, a to nielen v práci, môžeme byť buď mentorovaným alebo samotným mentorom. Viac sa dočítate napr. aj v tomto mojom anglickom LinkedIn článku.

Všeobecne by sme ale mentoring mohli definovať ako dôveryhodný vzťah medzi človekom, ktorý je ochotný zdieľať svoje skúsenosti, vedomosti a znalosti s druhým človekom, ktorého takáto výmena informácií obohacuje v profesionálnom, ale rovnako i v osobnom živote. Mentorské obdobie je dohodnuté na vopred určený čas a spravidla má zadefinovaný aj jasný okruh tém, ktoré si volí na stretnutia mentorovaný sám. V praxi, ako i v živote, ale nastávajú rôzne neplánované situácie, s ktorými sa treba vysporiadať okamžite, a práve v tomto je ďalšie čaro mentoringu – neznamená len podporu vo vopred dohodnutý termín, ale mentor je tu pre človeka vlastne neustále.

Ľudia si často pri slove mentor/-ka vybavia staršiu skúsenú osobu, čo nie je vždy reálny obraz tejto funkcie. Mentor nemusí byť vždy od mentorovaného starší alebo zastávať vyššiu funkciu. Spravidla si treba vybrať človeka, ktorý má dostatok vlastných skúseností a znalostí z oblastí, ktoré mentorovaný potrebuje za určité obdobie zvládnuť.

LeadMent_pic_mini

Možnosti spolupráce

Vedenie ľudí je veľmi dynamické povolanie a sprevádza ho množstvo nepredvídateľných situácií. Nezáleží na tom, či ste práve nastúpili na svoju prvú vedúcu pozíciu alebo sa veziete v tomto vlaku už niekoľko rokov. Vždy je prospešné mať z času načas vedľa seba človeka, s ktorým môžete tieto situácie rozobrať alebo ktorý Vás chvíľu povedie, keď potrebujete podporiť. A o tom je leadership mentoring so mnou, ideálne pre ľudí v nasledujúcich funkciách alebo situáciách:

  • líder v business centre / call centre/ centre zdieľaných služieb / outsourcing,
  • líder so zameraním na logistiku / supply chain,
  • líder prechádzajúci náročným obdobím, napr. hromadné výpovede (odporúčam zapojiť aj koučing,)
  • líder alebo manažér v štátnej správe so záujmom osvojiť si vodcovské zručnosti z biznis sveta,
  • líder malých alebo stredných podnikov, ktorý si chce osvojiť techniky moderného prístupu vedenia ľudí a ďalej sa vo vedení ľudí rozvíjať (odporúčam zapojiť aj koučing),
  • líder s konkrétnym problémom (napr. budovanie dôvery tímu pri nástupe, nedostatočný rešpekt tímu alebo schopnosť čeliť ťažkým otázkam zamestnancov, neschopnosť delegovať, nedôvera voči vlastným zamestnancom, problémy s priorizovaním tém, potláčanie intuície, budovanie následníkov),
  • líder ohrozený syndrómom vyhorenia (odporúčam zapojiť aj koučing alebo psychológa),
  • líder, ktorému chýba motivácia alebo schopnosť motivovať svojich zamestnancov.
  • To, či som ten správny mentor pre Vás, zistíme už pri úvodnej bezplatnej konzultácii. Termín si môžete dohodnúť na neuschlova@upliftconsulting.eu alebo priamo na telefónnom čísle: +421 944 108 701. 

 

Poznámka:

Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém týkajúci sa vedenia ľudí, napíšte mi – pokúsim sa Vám nezáväzne poradiť.