Podnikanie a technológie, ako i všetko okolo nás, sa historicky vyvíjajú rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosti. Tradičný biznis založený na „transakciách“ sa postupne zmenšuje a vytláča ho biznis založený na „hodnote“, ktorú zákazníkovi pri kúpe náš výrobok alebo služba vytvára. Rovnako časy, kedy mal predávajúci vždy vedomostne navrch, sú nenávratne preč. Vďaka internetu je dnešný zákazník omnoho sčítanejší a skúsenejší a dokáže zaskočiť aj skúseného predajcu svojimi vedomosťami, ako správne by mal Vami ponúkaný produkt alebo služba fungovať.

Tento trend sa už asi nedá zastaviť, ani vrátiť späť. Preto i firmy, ak chcú ostať viac ako najbližších 5 rokov na trhu, by mali neustále inovovať a prispôsobovať sa novým technológiám a náročnejším zákazníkom. Najrýchlejším a najdostupnejším spôsobom optimalizácie nákladov a zvyšovania kvality svojich procesov je hľadať medzery a nedostatky vo vnútri firmy a zvyšovať angažovanosť svojich zamestnancov. Už Vám naskakuje husia koža pri predstave obrovských investícií do nového softvéru alebo do desiatky hodín školení pre Vašich zamestnancov? Nemusí tomu tak byť!

Možno si teraz kladiete otázku: Prečo by mi mal niekto cudzí radiť, ako riešiť moje vlastné problémy vo firme?

 

Dôvodov, prečo si úspešné firmy v zahraničí najímajú konzultantov sú desiatky. Štyri najvýraznejšie bližšie opisujem vo svojom blogu a patria k nim:

  1. Firmám prospieva vonkajší – nezainteresovaný pohľad

Firma má pred sebou projekt, ktorý doteraz nikdy neriešila a potrebuje nezávislý externý pohľad na riešenie svojej situácie. Konzultant prináša skúsenosti z iných projektov a firiem a častokrát i nový pohľad na vec.

  1. Firmy potrebujú dočasne kvalifikovanú extra silu

Zamestnanci firmy sú zaneprázdnení svojou dennou agendou a dôležitý projekt (napríklad i expanzia) sa stále odkladá, lebo naň nemá nikto čas. Konzultant pôsobí dočasne skoro ako vlastný zamestnanec, ktorý vie rýchlo naskočiť na klientov rozbehnutý vlak a zorientovať sa.

  1. Firmy potrebujú na určitú dobu špeciálne zručnosti

Ďalší a asi najviac rozšírený dôvod, prečo si firmy najímajú konzultantov je, že potrebujú na určitú dobu ľudí so špecifickými – vysoko kvalifikovanými zručnosťami. Tieto zručnosti majú zvyčajne svoju cenu, ale vítaným vedľajším efektom môže byť zvyšovanie kvalifikácie vlastných zamestnancov pri takejto spolupráci s expertom.

  1. Firmy potrebujú urobiť objektívne rozhodnutie

Keďže je v stávke priveľa,  manažment firmy musí robiť objektívne rozhodnutia bez prílišných emócií, politických hier o moc alebo rodinných konfliktov. Nakoľko konzultant zvyčajne po skončení svojej úlohy z firmy odíde, ale manažment a vedenie ostáva – je logicky jednoduchšie a aj akceptovateľnejšie príliš nenarušiť vzájomné vzťahy medzi vedením firmy a zamestnancami nepopulárnymi rozhodnutiami, ktoré boli nevyhnutné na uzdravenie alebo reštrukturalizáciu firmy.

Nezáleží na tom, či ste sólo podnikateľom alebo firma s 500 zamestnancami. Každá firma potrebuje z času na čas externý pohľad na svoje fungovanie a rozvoj, alebo profesionálnu pomoc pri riešení svojich problémov.

 

Portfólio projektov

Skúsenosti, ktoré ku svojim klientom prinášam, pochádzajú najmä z 10-ročnej praxe z troch medzinárodných spoločností, ako i z rokov dospievania strávených rozvíjaním podnikania vlastných rodičov. Moju autobiografiu si môžete prečítať tu a detailnú profesionálnu históriu na mojom LinkedIn profile. Posledných 15 rokov som pracovala na desiatkach malých a veľkých projektov, ktoré by som rozdelila do 3 hlavných kategórií: logistika, vedenie ľudí a budovanie organizácií, analytika a jej použitie vo firemnej praxi. 

1) Logistika (supply chain) a pragmatické riešenia

Projekt1

Ďalšie podobné projekty, na ktorých som pracovala: Zvýšenie produktivity skladu (ČR), Presťahovanie logistického skladu (ČR), Rozbehnutie prevádzky mraziarenského skladu (ČR), Tender na výber nových office priestorov vrátane fit-out (SR), Presťahovanie 600+ zamestnancov do nových kancelárií (SR),…

 

2) Vedenie ľudí, budovanie organizácií a vášeň pre prácu s ľuďmi

Projekt2

Ďalšie podobné projekty, na ktorých som pracovala: Harmonizácia tímov rôznych kultúr a národností (svet), Moderácia medzi viacerými oddeleniami firmy v napätých časoch (SR, DE), Nová stratégia ľudských zdrojov a zníženie fluktuácie (SR), Nastavenie nových procesov v sklade a zníženie konfliktu medzi manažmentom firmy a pracovníkmi skladu (DE), Krízový režim pri strate majoritného zákazníka (ČR), Vytvorenie vízie oddelenia a jej implementácia (buy-in) u zamestnancov,…

 

3) Analytika, fakty a čísla ako podklad pre strategické rozhodnutia 

Projekt3

Ďalšie podobné projekty, na ktorých som pracovala: Vybudovanie sústavy reportov logistickej firmy (ČR, SR), Analýza zmeny distribučnej siete a ušetrenie nákladov (DE), Zavedenie bonusového rabatu pri väčšom množstve odberu paliet (Európa), Redukcia počtu interných krokov od objednávky k distribúcii za účelom zníženia nákladov (Lean Six Sigma), Optimalizácia paletového hospodárstva (ČR),…

Aké možnosti spolupráce vám ponúkam?

Každá spolupráca s podnikateľom je špecifická a tak pripravujem aj individuálnu ponuku. Ak vám ide predovšetkým o prácu na osobnom rozvoji (vrátane osobnej efektivity), stanovovanie podnikateľských cieľov a zavádzanie nových návykov do vášho osobného a biznis života – pozývam vás aj na stránku o mojom biznis koučingu pre podnikateľov.

Pre firmy ponúkam 2 hlavné druhy spolupráce:

Prvá možnosť je, že zadávateľ má jasne stanovený projekt, napríklad zavádza novú výrobnú linku, otvára novú pobočku, plánuje najať naraz 3 nových zamestnancov, atď. V tomto prípade je ponuka viazaná na konkrétny cieľ a konzultácie (pri malých projektoch môžu stačiť 2-4 sedenia), prebiehajú len k vopred dohodnutej téme. 

Druhá možnosť je, že sa rozhodnete riešiť Vašu firmu komplexne. Od ľudí vo firme až po procesy, z ktorých Vaša firma pozostáva. Konkrétne detaily a postup tohto procesu rada vysvetlím pri nezáväznom spoločnom rozhovore

To, či som ten správny človek pre Vás a Vašu firmu, môžeme zistiť už pri úvodnej bezplatnej konzultácii. Termín si môžete dohodnúť na neuschlova@upliftconsulting.eu alebo priamo na telefónnom čísle: +421 944 108 701. Teším sa na náš rozhovor!