Ing. Vladimíra Neuschlová

Je konzultantkou, koučkou a projektovou manažérkou  s inovatívnymi riešeniami a vizionárskym pohľadom. Sprevádza podnikateľov a lídrov z rôznych odvetví pri zavádzaní komplexných zmien v biznis živote ako i pri napĺňaní osobných cieľov. Dokáže pracovať s obrovským nasadením a jasným zámerom na náročných projektoch, od ich vzniku až po ich úspešné ukončenie.

Vladimíra vyštudovala na Fakulte financií odbor Financie, bankovníctvo a investovanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádza. Po vysokej škole získavala viac ako 10 rokov praktické skúsenosti na rôznych špecializovaných a manažérskych pozíciach v troch medzinárodných spoločnostiach. Pracovala na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku, a v rokoch 2014-2015 absolvovala aj niekoľko pobytov v Ázii a v Egypte. Vo svojej poslednej globálnej roli pred založením vlastnej spoločnosti, úspešne viedla tímy s viac ako 160-timi zamestnancami a tieto medzinárodné skúsenosti využíva dodnes pri práci so svojimi klientmi na rozvoji ich manažérskych a líderských zručností. Počas siedmich rokov v nemeckých spoločnostiach pracovala na rôznych logistických projektoch priamo v prvej línii. Dokáže sa veľmi rýchlo zorientovať v operatívnom riadení každej firmy a zároveň pomôcť nastaviť strategické smerovanie spoločnosti.

Pri koučingových sedeniach pomáha podnikateľom a manažérom urýchľovať cestu k dôležitým rozhodnutiam a vytvoriť si vlastný systém efektívnych návykov spôsobom, ktorý rešpektuje ich ideálne pracovné a životné smerovanie.  Jej štruktúrovaný štýl práce prispieva k dosahovaniu dohodnutých cieľov v stanovených termínoch a vo vysokej kvalite. Vďaka jej intuitívnemu vedeniu ľudí, tímov a spolupracovníkov dokáže často dostať človeka alebo projekt zo stagnujúcej situácie a naštartovať nové smerovanie.

So svojimi klientmi komunikuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Je pozitívna, energická, rozjímavá a neustále pracuje na svojom rozvoji v oblastiach ako osobná výkonnosť, leadership, podnikanie, psychológia a zdravý životný štýl.

Kompletný profesijný životopis v anglickom jazyku nájdete na LinkedIn (https://sk.linkedin.com/in/vladimiraneuschlova)