Je leadership konzultantka a koučka, ktorá pomáha podnikateľom a manažérom z rôznych odvetví rozvíjať svoje zručnosti z oblasti manažmentu a vedenia ľudí. Pomocou analýzy ľudských hodnôt šéfov a ich zamestnancov, dokáže svojim klientom navrhnúť nielen opatrenia k zlepšeniu vzájomnej komunikácie, ale i odporúčania na zvýšenie motivácie ľudí pracujúcich vo firme, čo sa okamžite prejaví na raste efektivity a ziskovosti každej firmy.

Vladi pracuje s obrovským nasadením a jasným zámerom na projektoch od ich vzniku až po ich úspešné ukončenie. Štruktúrovaným a pragmatickým prístupom v kombinácii so ženskou intuíciou, dokáže dostať človeka alebo projekt zo stagnujúcej situácie, a naštartovať jeho nové smerovanie. Jej autentický prejav a otvorenosť napomáha rýchlemu budovaniu dôvery v spoločnosti nových ľudí, a aj vďaka tomu sa dokáže v krátkom čase u klienta zorientovať a vysloviť prvé odporúčania.

Pri svojej práci využíva predchádzajúce pracovné skúsenosti, ale kombinuje aj vedecké poznatky, aktuálne informácie zo sveta biznisu, leadershipu a psychológie s obyčajným gazdovským rozumom. V prípade problémov pomáha zákazníkom pozrieť sa na veci z inej perspektívy a snaží sa poukázať na detaily, ktoré mohli v procese rozhodovania ostať prehliadnuté alebo nevyslovené. Vďaka jej bohatej praxi a vizionárskemu pohľadu, častokrát vidí riešenia, ktoré jej klienti zatiaľ nevidia, alebo si ich ešte nevedia predstaviť.

V roku 2005 získala inžiniersky titul na Fakulte financií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádza. Po vysokej škole pracovala 11 rokov na rôznych špecializovaných a manažérskych pozíciách v troch medzinárodných spoločnostiach. Počas týchto rokov žila na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku, a v rokoch 2013 – 2015 absolvovala aj niekoľko služobných pobytov na Filipíny, do Číny a do Egypta. Pred založením vlastnej spoločnosti viedla medzinárodný tím so 160-timi zamestnancami a bola zodpovedná za projekty s niekoľko miliónovými rozpočtami. Svoje medzinárodné a manažérskej skúsenosti využíva dodnes pri práci so svojimi klientmi na rozvoji ich manažérskych a líderských zručností. Počas siedmich rokov v nemeckých spoločnostiach pracovala na rôznych logistických projektoch priamo v prvej línii. Dokáže sa veľmi rýchlo zorientovať v operatívnom riadení každej firmy a zároveň pomôcť nastaviť strategické smerovanie spoločnosti.

Vladi je energická, rozjímavá, má rada psy a túlanie sa po kopcoch, a neustále pracuje na svojom osobnom rozvoji a zlepšovaní kvality vzťahov s okolím.

So svojimi klientmi komunikuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kompletný profesijný životopis v anglickom jazyku nájdete na LinkedIn (https://sk.linkedin.com/in/vladimiraneuschlova).

 

Doplnkové vzdelávanie a ocenenia:

Negotiation basics, Lekkerland academy, Kolín nad Rýnom, 2007

Henkel Finance Excellence Award for Logistics Forecasting Model, 2012

Presentation techniques, Maureen Steele/Henkel, Rakúsko, 2012

Leadership Advanced, USP-D, Rakúsko, 2014

Designs for Innovation: Creating Shared Perspectives, The London School of Economics and Political Science, Londýn, 2014

Life of Happiness and Fulfilment, Coursera, online, 2015

Basics in international management, Cranfield School of Management, Dortmund, 2015

Sebevědomí – Jak nestát v cestě sám sobě, Centrum vzdělávaní CML plus, Brno, 2016

Koučovací certifikát, 8-mesačný výcvik, ČNP Consulting, Praha, 2016

Eckhart Tolle, The Power of Now, Dublin, 2017

Small Businesses conference 90 Day Year, San Diego, U.S. (2017, 2018)

Katie Byron, The Work Coaching, 2-dňový workshop Viedeň, 2018

Personal Mastery Class Evolution coaching, Barrett Values Centre, Londýn, 2018

From well-being to flourishing, Barret Values Centre, Florencia, 2018